REGLEMENT

WAARSCHUWING

Toeristenbelasting: de belasting is niet inbegrepen en wordt betaald in contanten afzonderlijk van de hotelrekening. Het bedrag is gelijk aan € 1,00 per dag, per persoon, voor een maximum van 7 dagen Kinderen onder de 14 jaar zijn gratis. De prijzen uitgesteld in deze lijst, die door de hotelhouders op 1 oktober van elk jaar worden verklaard, kunnen volgens de wet tot 1 maart van het volgende jaar herzien worden. Elke eventuele revisie zal op 1 juni in kracht treden.

De volpensionprijzen per dag en per persoon worden voor een verblijf van minstens 3 dagen toegepast en begrijpen de kamer, de maaltijden (ontbijt, lunch en diner, dranken niet inbegrepen), de dienst en de BTW. De prijzen variëren volgens de categorie van instelling en het seizoen.

De toepassing van het minimum of maximum tarief hangt van het seizoen, het soort kamer (dimensie, uitrusting en diensten) en zijn ligging (zeezicht of niet, met of zonder balkon), het aantal personen en de duur van het verblijf af.

Speciale faciliteiten en verminderingen worden voorzien voor families, op voorwaarde dat de kinderen de kamer met twee volwassenen bezetten, voor groepen en voor lange termijn verblijven.

Prijs van de kamers. Alvorens een beslissing te nemen, gelieve de lijst van de kamers met vermelding van de relatieve prijzen te raadplegen, en aan de hotelhouder de bevestiging van de aangegeven prijs te vragen. De lijst wordt verplicht in een zeer zichtbare plaats aan de ontvangst van elke instelling uiteengezet. In het algemeen worden de prijzen per enig seizoen aangegeven en omvatten het ontbijt niet.

- Het tarief van een tweepersoonskamer die aan één persoon wordt toegewezen zal de maximumprijs die voor de tweepersoonskamers wordt aangekondigd niet kunnen overschrijden.
- Het tarief van een kamer met een of twee bedden waarin men, op aanvraag van de klant, een aanvullend bed toevoegt, zal met meer dan 35 % de normale prijs van de kamer niet kunnen overschrijden (in naleving van het besluit van de Voorzitter van de Regionale Raad van de Marken n. 160 van 23 / 09 / 1998 art .2 ).

Wegens duidelijke redenen, noch de schepen belast met toerisme, noch de VVV (I.A.T.) kunnen bepaalde instellingen in het bijzonder aanbevelen.

De RESERVERINGEN zijn geldig alleen maar ze schriftelijk uitgevoerd en bevestigd zijn. Ze kunnen direct aan de Directie van de gekozen instelling gericht zijn of door bemiddeling van de Reisagentschappen en de Coöperatieve Hotelvereniging.
In elk geval, om elke onenigheid of eventueel misverstand te vermijden, is het beter om een schriftelijke bevestiging van de "alles inbegrepen" prijs te vragen, met de periode van verblijf en de gewenste diensten duidelijk aangegeven.

REGELING INZAKE TOERISME

(Verzameling van de regelgeving van de Provincie die door de Kamer van Koophandel, Industrie, Ambacht en Landbouw van Pesaro wordt gepubliceerd, goedgekeurd door besluit nr. 378 op 19 / 11 / 1992 )

 1. Reservering zonder voorschot

  Als de klant alleen de kamer reserveert, wordt hij verplicht om zich aan het hotel aanmelden vóór 1 U 00 van de dag die volgt die als dag van aankomst wordt aangegeven.
  Als de klant de kamer met volpension of halfpension reserveert, wordt hij verplicht om zich aanmelden binnen de 24 U die volgen de dag die als dag van aankomst wordt aangegeven. Als de klant na het eind van deze termijn aankomt, wordt hij verplicht om de gereserveerde en niet gebruikte diensten te betalen.
  Als de klant aankomt niet, en de reservering niet bevestigt, zal deze geannuleerd worden en de hotelhouder losgemaakt van elke verplichting ten opzichte van de klant.

 2. Voorschot

  De storting van een voorschot is een bewijs van de bevestiging van de reservering, en in het algemeen gaat het om een bedrag dat met de prijs van de vereiste uitkeringen voor minstens 3 dagen overeenstemt. Het is een bevestiging voor de hotelhouder, maar in geval van opzegging van het contract zal de klant het minst 30 dagen voor het begin van het verblijf moeten waarschuwen, anders zal hij het voorschot verliezen.

 3. Annulering

  De klant die het gereserveerde verblijf opgeven ofwel het hotel voor de gepaste termijn verlaat is verplicht om de hotelhouder schadeloos te stellen, bij gebrek aan voorschot of tegengestelde regeling, door het betalen van de prijs van de vereiste uitkeringen voor 3 dagen.

 4. Niet-naleving van het contract door de hotelhouder

  Als de klant zich binnen de overeengekomen termijnen presenteert en ondanks zijn reservering geen beschikbare kamer vindt, heeft hij het recht om te eisen dat de hotelhouder hem een andere woning in een hotel of pension van dezelfde categorie ofwel, bij gebrek aan, in een instelling van hogere categorie verschaft. In dit geval zal het verschil in prijzen voor rekening van de hotelhouder zijn. Als de klant bij aankomst vindt dat de positie, de uitrusting en de kenmerken van de instelling komen niet overeen op opmerkelijke wijze met deze per folder of schriftelijk voorgesteld of aangegeven, hij heeft het recht om het verblijf in het betrokken hotel te weigeren, en om door de hotelhouder schadeloosgesteld te worden. Als er geen voorschotverstrekking was, zal de schadevergoeding 10 % van het totaal van het bedrag van het verblijf die voor alle leden van de familie gereserveerd is niet kunnen overschrijden.

 5. Halfpension

  Het verblijf in "halfpension" omvat de woning, het ontbijt en een van de voornaamste maaltijden (lunch of diner); dranken zijn niet inbegrepen. In het algemeen is de prijs verminderd met 5 € in vergelijking met het tarief van volpension.

 6. Vermeldingen "zeezicht", "tegenover de zee", "rechtstreekse toegang tot het strand of de zee".

  Men gebruikt de vermelding " zeezicht" indien de kamer een of verschillende vensters of balkons bezit waarvan men de zee kan zien. De vermelding "tegenover de zee" verklaart dat de kamer direct op de zee uitkomt. Tenslotte, de vermelding "rechtstreekse toegang tot het strand of de zee" deelt mede dat de hotelinstelling aangrenzend aan het strand is en men de openbare weg niet moet gebruiken om er te bereiken.
  De vermelding "kamer met badkamer" betekent dat zij minstens een douche of een badkuip, een wc en een wastafel bezit. De vermelding "tuin" betekent dat het hotel over een groene zone beschikt die voor de ontspanning van zijn gastheren wordt ingericht, gelijkwaardig minstens met 50 % van de totale oppervlakte van ontvangst van de instelling.
  De vermelding "privaatparking" geeft de mogelijkheid aan om naast het hotel een aantal auto's te parkeren gelijk aan de derde van het aantal kamers waarover hij beschikt. De aanwijzing "telefoon" kan alleen maar gebruikt worden als een derde van de kamers wordt uitgerust met een telefoon met rechtstreekse of indirecte toegang tot het telefoonnet.

 7. Volpension

  Het verblijf in "volpension" omvat de woning, het ontbijt en beide maaltijden (lunch en diner); de dranken worden nooit inbegrepen.
  De reservering van een verblijf in volpension, behalve in geval van verschillende voorafgaande overeenkomst, verplicht de klanten om voor een periode van minstens 3 dagen te verblijven. In geval van een verblijf minder dan 3 dagen zullen de prijzen van de woning en alle andere uitkeringen apart toegepast zijn.
  De maaltijden waaraan de klant de dag van aankomst recht heeft en dat niet worden verbruikt kunnen hem de dag van het vertrek zonder enig supplement van prijzen gediend worden en, op aanvraag, eveneens als maaltijden om mee te nemen voor de reis. De maaltijden die om de één of andere reden gedurende de andere dagen van het gereserveerde verblijf worden niet verbruikt, geven geen recht op verminderingen van prijzen ten gunste van de klant. De maaltijden moeten, over het algemeen, in de lokalen van het hotel of het pension bestemd voor dit gebruik verbruikt worden, aan de uren die door de hotelhouder worden aangegeven. De maaltijden die aan andere uren of in andere lokalen worden verbruikt, staan de hotelhouder toe om een supplement te vragen.

 8. Andere geldige regels voor de woning alleen

  De reserveringsdag begint aan middag. Aan het eind van het verblijf, moet de klant de kamer om 10 uur bevrijden. Wat het contract van alleen woning betreft, als men niet anders heeft erover gepast, wordt hij als besloten voor de duur van een dag beschouwd, en stilzwijgend vernieuwd in het geval waar de kamer niet vóór twaalf uur zou bevrijd worden.

 9. Dieren

  De hotelhouder is vrij dieren te weigeren, zelfs huisdieren. Als ze worden aanvaard, zullen ze niet in de gemeenschappelijke zalen toegelaten kunnen worden.

Verantwoordelijkheid van hotelhouder en zaakvoerder van camping

De verantwoordelijkheid van de hotelhouder, in geval van diefstal of schade die aan de persoonlijke dingen van de klant worden toegebracht, wordt door de wet bepaald (Burgerlijk Wetboek, artikelen 1783, 1784, 1785, 1786).
De verantwoordelijkheid van de hotelhouder is onbeperkte ofwel in het geval dat hij in bewaring som geld en voorwerpen van waarde zou ontvangen hebben ofwel in het geval dat hij zou geweigerd hebben zonder geldige redenen om ze te nemen in bewaring, vooropgesteld dat de schade een nalatigheid van hem of van het personeel van zijn instelling toegeschreven kan worden.
In gevallen van onderwerpen van waarde aangebracht aan het hotel en niet toevertrouwd aan de hotelhouder, wordt zijn verantwoordelijkheid tot de waarde van het voorwerp beperkt - gestolen, vernietigd of beschadigd - tot aan een maximumbedrag gelijk aan honderd keer de prijs per dag van de kamer (wet van 15 / 2 / 1977 n. 35).
De hotelhouder wordt van elke verantwoordelijkheid vrijgemaakt wanneer het wordt bewezen dat de schade door een ernstige fout begaan door dezelfde klant of door de personen die het vergezellen wordt veroorzaakt, door de personen die hem een bezoek hebben gebracht of die aan zijn dienst zijn. De verantwoordelijkheid van de hotelhouder is eveneens nul wanneer de schade aan een geval van overmacht of aan de aard zelf van de voorwerpen verschuldigd is.
Zodra de klant kennis van elke ondergane schade heeft genomen, moet hij de hotelhouder ervan onmiddellijk verwittigen. De hotelhouder wordt verantwoordelijk voor de voorwerpen op het moment waar de persoonlijke bezittingen van de klant aan een van de werknemers van het hotel worden overhandigd. Op dezelfde wijze, de verantwoordelijkheid van de hotelhouder stopt wanneer de portier of ieder andere werknemer van het hotel het voorwerp definitief aan de klant teruggeeft.

Klachten

In geval van geschil tussen de klant en de hotelhouder, wordt de bijstand van het Stadhuis van Gabicce Mare als bemiddeling gegeven en berust op de hierboven vermelde regels. Als het geschil niet in der minne opgelost kan worden, zal de klant een klacht met bewijsstukken moeten presenteren dat door het Stadhuis naar de bevoegde autoriteiten voor dit gebied zal overgebracht worden. Als zelfs in zo'n geval het onmogelijk is om een bemiddelingsoplossing te vinden, beide tegenstanders zullen gerechtelijke vervolgingen kunnen instellen.

QUOTE ON LINE